Zöld Pihenő Alapítvány

 

A Zöld Pihenő Alapítvány 2004-es létrehozásától kezdve az ökoturizmus, az ökológiai gazdálkodás, a „zöld-gazdaság” és a fenntartható szemlélet elterjesztéséért dolgozik.

A Zöld Pihenő Alapítvány célja:

  • a környezettel harmóniában élő emberi közösségek elősegítése;
  • a természeti környezet kímélése jegyében, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése;
  • megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése;
  • a helyi hagyományokra épülő turizmus népszerűsítése, hozzájárulva a vidéki közösségek kulturális, szociális és gazdasági életképességéhez;
  • a személyes tapasztalat erejét használva elősegíteni a természeti környezet értékeinek tiszteletét, védelmét, választ adni globális környezeti problémákra.
  • az Alapítvány figyelmet szentel a „zöldutak” mentén található ökoszálláshelyek és a fenntartható gazdálkodásban rejlő lehetőségek bemutatásának is.

 

Tevékenységünk, eredményeink

A „Train to Ecolabel” projekt partnereként az Alapítvány turisztikai termékek minősítési rendszerét dolgozta ki, képzéseket és előadásokat szervezett a biodiverzitás és a fenntartható környezettudatos társadalom érdekében.

2006-ban kapta meg az ECEAT megbízását a magyar ökoszálláshelyek minősítésére, ugyanebben az évben egy European NGO contract keretében tanulmányt írt a Biokultúra Egyesület számára „Social organization of urban and peri-urban producers. Management models and innovative partnerships for policy advocacy for Biokultúra Association” címmel.

 

2007-ben az ENSZ FAO felkérésére elkészítette Buják és környezetének ökoturisztikai fejlesztési tervét.

A 2007 – 2013-as tervezési időszakban aktívan közreműködött regionális, országos és nemzetközi szintű ökoturisztikai rendezvények, fesztiválok szervezésében (pl. „Muzsikál az Erdő” kozárdi társszervezőjeként), a Magyar Ízek – Magyar Színek Gasztronómiai és Gyümölcsfesztiválon 10 éven át a környezetvédelem népszerűsítését, az ökoturisztikai szemléletformálást tűzte ki célul a térségi hagyományőrző és helyi termék előállítókat előtérbe helyezve.

A megújuló energiahasznosítás elterjesztésére hangsúlyt fektetve vett részt az ELARD Magyarországi BioRegions (biomassza és biogáz hasznosítás) konferenciájának népszerűsítésében és kozárdi szervezésében is.

Az EMVA LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködési források felhasználásával a Kisbéri félvér lófajta és a fenntartható lovasturizmus népszerűsítését célzó projektben az eco-branding és turisztikai tapasztalatcsere mellett lovas pihenő állomás kialakítását valósította meg.

A LEADER térségek közötti együttműködések további két projektje keretében a Novohrad Nógrád Geopark szisztematikus turisztikai fejlesztésében közreműködve tanösvényt alakított ki a Kozárdi Formáció bemutathatóságának biztosítására, valamint az ökoturisztikai programok és helyi termékek népszerűsítése érdekében a geoparki helyi termék védjegy feltételrendszerét magába foglaló kiadvány elkészítését vállalta.

A nemzetközi (finn, észt, magyar) „Madarak Útján” projekt keretében az ökoturisztikai szolgáltatók kínálatfejlesztését vállalta, valamint kialakította az Ökológiai Bemutató és Oktatóközpontot Kozárdon.