A természetes apróvad-állomány fejlesztését szolgáló komplex gazdálkodási modell bemutatása

A természetes apróvad-állomány fejlesztését szolgáló komplex gazdálkodási modell bemutatása

A program célja, hogy az 551810 kódszámon nyilvántartott vadászterület 900 hektáros részén szemléltessen, egy a természetes apróvad-állományok megőrzését és fejlesztését szolgáló, a mezőgazdasági termelés és a vadgazdálkodás összhangján alapuló komplex gazdálkodási modellt. Az élőhely-fejlesztési feladatok megvalósításához jelen felhívás keretén belül a pályázó nem igényel támogatást, azt a mintaterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők zöldítési, agrár-környezetgazdálkodási és nem termelő beruházási támogatások kifizetési feltételeinek teljesítése érdekében végzett tevékenységének koordinálásával kívánja elérni. Az igényelt támogatás segítségével a csapdázásra alapozott ragadozógazdálkodást, valamint az önetetők és itatók, illetve sózók hálózatának kiépítését és működtetését kívánja megvalósítani 2018. március 1. és 2018. december 31. közötti időszakban.